მიწოდების პირობები

თბილისის მასშტაბით სტანდარტული ტარიფით გზავნილის ჩაბარება ხდება შეკვეთის მეორე დღეს. არასამუშაო დღეს მიღებული შეკვეთის დღედ ითვლება მომდევნო სამუშაო დღე.

 • თბილისში სტანდარტული საკურიერო მომსახურების ღირებულებაა – 6 ლარი.

თბილისის მიწოდების პირობები ვრცელდება მის ცენტრალურ უბნებსა და გარეუბნებზე.

 • თბილისის გარეუბნებად მოისაზრება: ლილო, ლილოს დასახლება, ორხევი, აეროპორტის დასახლება, აფრიკა, ვარკეთილის მეურნეობა, ზემო და ქვემო ფონიჭალა, მუხიანის აგარაკები, ავჭალა, ზაჰესი, სოფელი გლდანი.

თბილისის მასშტაბით ექსპრეს მიწოდებით გზავნილის ჩაბარება ხდება იმავე დღეს. შეკვეთის დღედ ითვლება ის დღე, რომლის 15:00 საათამდეც გაკეთდა შეკვეთა. 15:00-ის შემდგომ გაკეთებული შეკვეთის ჩაბარება გადაიწევს 1 დღით.

 • თბილისში ექსპრეს საკურიერო მომსახურების ღირებულებაა – 7 ლარი.

რუსთავსა და თბილისის შემოგარენში (წყნეთი, წავკისი, კოჯორი) გზავნილის ჩაბარება ხდება შეკვეთის მეორე დღეს. შეკვეთის დღედ ითვლება ის დღე, რომლის 15:00 საათამდეც გაკეთდა შეკვეთა. 15:00-ის შემდგომ გაკეთებული შეკვეთის ჩაბარება გადაიწევს 1 დღით. არასამუშაო დღეს მიღებული შეკვეთის დღედ ითვლება მომდევნო სამუშაო დღე.

 • რუსთავში საკურიერო მომსახურების ღირებულებაა – 7 ლარი.
 • წყნეთში, წავკისსა და კოჯორში საკურიერო მომსახურების ღირებულებაა – 8 ლარი.

საქართველოს მასშტაბით (ბილისის, რუსთავის, წყნეთის, წავკისისა და კოჯორის გარდა) გზავნილის მიწოდების ვადები განისაზღვრება 3-8 დღით ადგილმდებარეობიდან გამომდინარეშეკვეთის მიღება ხდება მხოლოდ სამუშაო დღეებში Facebook გვერდის მეშვეობით.

 • მიტანის ღირებულება განისაზღვრება 10-დან 18-ლარამდე რეგიონების მიხედვით.
 • რეგიონებში მიწოდების პირობებზე დეტალური ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ Facebook გვერდზე.

შეკვეთის შეუფერხებლად მისაღებად მნიშვნელოვანია, რეგისტრაციისას სწორად და სრულად იყოს შევსებული მოთხოვნილი ინფორმაცია.

ფასი და გადახდა
 • საიტზე ყველა პროდუქტის ფასი მოცემულია საქართველოს ეროვნულ ვალუტა ლარში (GEL).
 • გადახდა შესაძლებელია ნებისმიერი ბანკის ბარათით.
 • საიტზე მოცემული პროდუქტის ფასი არ მოიცავს მიწოდების ხარჯებს.
 • შენაძენის მიწოდების დამატებითი გადასახადის შესახებ ინფორმაცია მომხმარებელს გამოუჩნდება სასურველი ქალაქის მითითების შემდგომ. გარდა ამისა, ეს ინფორმაცია წინასწარ მოცემულია ჩვენს საიტზე – გადახდა და მიწოდების გვერდზე.
 • კომპანიამ შეიძლება შეცვალოს ნებისმიერი პროდუქტის ფასი მომხმარებლის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.
 • კომპანია ვალდებულია, დაუყოვნებლივ შეატყობინოს მომხმარებელს მათგან წარმოშობილი ნებისმიერი პრობლემის შესახებ, რომელიც მყიდველის ტრანზაქციას უკავშირდება.
 • მყიდველი ვალდებულია, გააფრთხილოს კომპანია პროდუქტის ღირებულების გადახდასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ხარვეზის შესახებ.
ფორს-მაჟორი
 • კომპანიასა და მყიდველს შორის შეთანხმებული პროდუქტის მიწოდების დრო შეიძლება შეიცვალოს და დროულად ნივთის მყიდველისთვის ვერ მიწოდებაზე კომპანია პასუხისმგებელი არ იყოს ისეთი ფორსმაჟორული მდგომარეობის დადგომის შემთხვევაში, როგორიცაა ომი, სამოაქალაქო დაპირისპირება, მიწისძვრა, ხანძარი, წყალდიდობა თუ სხვა სტიქიური უბედურება, ასევე, სახელმწიფო გადაწყვეტილებები, რომლებსაც მხარეები წინასწარ ვერ გაითვალისწინებდნენ.
დაბრუნების უფლება
 • მყიდველს უფლება აქვს, წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში (რის შესახებაც მას წინასწარი ინფორმაცია არ ჰქონდა)  15 დღის განმავლობაში კომპანიას უკან დაუბრუნოს შეძენილი პროდუქტი. ასეთ შემთხვევაში ის, სურვილისამებრ, სრულად იბრუნებს გადახდილ თანხას ან ცვლის პროდუქტს იმავე ღირებულების სხვა პროდუქტში.
 • მყიდველს უფლება აქვს, ზომის ვერ მორგების შემთხვევაში 15 დღის განმავლობაში კომპანიას უკან დაუბრუნოს ნაყიდი პროდუქტი. ასეთ შემთხვევაში მას მხოლოდ შეუძლია საკუთარი პროდუქტის იმავე ღირებულების სხვა პროდუქტში გაცვლა. მყიდველს გადახდილი თანხა უკან არ უბრუნდება.
 • კომპანია უკვე გაყიდულ საქონელს უკან იბრუნებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის არის: უხმარი, დაუზიანებელი და წარმოდგენილია თავის პირვანდელ შეფუთვაში.
 • პროდუქტის დაბრუნება ხდება მყიდველის მიერ შენაძენის კომპანიის სახელოსნო/საწყობში (დ. თავდადებულის 4)  მიტანით, თუ არ არსებობს სხვა წინასწარი შეთანხმება.
 • მობრუნებული პროდუქტის ჩაბარების შემთხვევაში კომპანია ვალდებულია, მყიდველს დაუბრუნოს საკუთარი თანხა 14 დღის განმავლობაში.